Privacybescherming
MEPHISTO S.A.S

 

PRIVACYVERKLARING

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij willen dat u weet wanneer wij gegevens verzamelen en hoe wij ze gebruiken. Op technisch en organisatorisch gebied garanderen wij dat de voorschriften wat betreft privacybescherming zowel door ons als door de externe dienstverleners die in onze naam handelen, gerespecteerd worden.

 

VERZAMELING, VERWERKING, OPSLAG EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In het geval van het sluiten van een overeenkomst verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt in ons systeem en gebruiken die voor de duur van de uitvoering van het contract, dat betekent voor de afwikkeling van de bestelling en de afrekening. Persoonsgegevens zijn alle informatie op grond waarvan een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden, bv.: naam, woonadres, e-mailadres, geboortedatum, beroep, bankrekening etc.

Voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en voor de presentatie van ons aanbod aangepast aan uw behoeften creëren en gebruiken wij geanonimiseerde gebruikersprofielen. Bovendien gebruiken wij opgeslagen woonadressen en e-mailadressen om u meer informatie over nieuwe producten en producten die lijken op de producten van uw laatste bestelling te bezorgen. U heeft daartegen recht van bezwaar, dat u op elk moment kunt inroepen door een e-mail te sturen naar service@mephisto.com of door het passende hokje aan te vinken tijdens een bestelling of door op de link aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken.

Wij wijzen u erop dat wij voor de beslissing over de opstelling, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie in het kader van risicobewaking waarschijnlijkheidswaarden voor uw toekomstig gedrag verzamelen of gebruiken en om die waarschijnlijkheidswaarden te berekenen ook adresgegevens gebruiken.

Wij verstrekken u kosteloos inlichtingen over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. U kunt ook op elk moment de rectificatie, afscherming en schrapping van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens aanvragen.

Wij maken u erop attent, dat wij uw adresgegevens (naam, adres, geboortedatum) met het oog op een controle van uw kredietwaardigheid (en aansluitend de keuze voor betaalwijze door ons) aan de infoscore Consumer DataGmbH, Rheinstra. 99, 76532 Baden-Baden bezorgen, van wie wij informatie over uw betaalgedrag tot nu toe en kredietwaardigheid ontvangen, berekend op basis van een mathematisch-statistisch proces waarbij adresgegevens gebruikt worden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen enkel binnen onze onderneming en aangesloten ondernemingen. Wij geven uw gegevens verder niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. In zoverre wij wettelijk of op gerechtelijk bevel daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instanties overmaken.

Wij bewaren uw gegevens op bijzonder beveiligde servers. Die zijn via technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen beschermd. Slechts enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Die personen zijn voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de server verantwoordelijk. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.
Uw persoonsgegevens worden versleuteld over het internet verzonden. Wij gebruiken voor de dataoverdracht SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

 

VERWERKING VAN IP-ADRESSEN EN VERDERE INFORMATIE.

Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze servers gegevens opgeslagen, onder andere IP-adres, datum, tijdstip en de pagina’s die u heeft bekeken. Deze gegevens kunnen mogelijk tot een identificatie van afzonderlijke gebruikers leiden.

Het IP-adres wordt door ons niet voor de identificatie van onze gebruikers gebruikt. We kunnen echter in voorkomende gevallen de opgeslagen IP-adressen voor (anonieme) statistische evaluaties gebruiken. Bovendien gebruiken wij de informatie over uw IP-adres en andere gegevens ter vermijding van misbruik (Fraud Prevention) en om de juiste landversie van onze website te kiezen.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden en die uw internetbrowser opslaat. Cookies dienen er vaak voor, een website gebruikersvriendelijker en effectiever vorm te geven. Het gebruik ervan is om technische reden noodzakelijk voor het correct functioneren van de winkelwagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die verwijderd worden wanneer u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast zijn er ook cookies die langer door uw browser opgeslagen worden en die we gebruiken om u als bezoeker te herkennen.

Verder gebruiken wij cookies om paginagebruik-, frequentie- en marketinganalyses te maken. Daarvoor gebruiken wij de online trackingdienst Google Analytics, een reclameanalysedienst van Google Inc. Alle informatie die wij via deze analyses verzamelen zijn niet persoonsgebonden en dus volledig anoniem.

De door ons aangemaakte cookies kunnen op elk moment door u verwijderd worden.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen dat hij u een melding geeft zodra er cookies verstuurd worden.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken een analyse van uw gebruik van onze website te bepalen. De informatie die door de cookie opgemaakt wordt over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal Google het IP-adres afkorten voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. De operator van deze website heeft Google de opdracht gegeven in zijn naam deze informatie te gebruiken voor het doel van de evaluatie van uw gebruik van de website, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, verzameld door Google Analytics, niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u misschien niet in staat zal zijn om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gebonden gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google verhinderen, net als de verwerking van deze gegevens door Google, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en privacybescherming). Wij maken u erop attent dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (het zogenaamde IP-Masking) te waarborgen.

 

PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE +1

Registratie en doorgeven van informatie: Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers een gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op, die u voor een inhoud +1 hebt gegeven, als de informatie over de pagina die u hebt bekeken bij het klikken op +1. Uw +1 kan als aanwijzing samen met uw profielnaam en uw foto worden ingevoegd in Googlediensten en in zoekresultaten of in uw Googleprofiel of op andere plaatsen op websites en weergaven in het Internet.

Google registreert informatie via uw +1-activiteiten om de Googlediensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Googleprofiel nodig, dat minstens de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Googlediensten. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u gebruikt hebt bij het delen van een inhoud via uw Goochelaccount. De identiteit van uw Googleprofiel kan worden getoond aan gebruikers, die uw e-mailadres kennen of beschikken over andere identificerende informatie van u.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Behalve de hierboven verklaarde gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking gestelde informatie gebruikt volgens de geldende bepalingen voor de gegevensbescherming van Google. Google publiceert mogelijkerwijs samengevatte statistieken via de +1-activiteiten van de gebruiker of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, geïnteresseerden en verbonden websites.

 

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins (‘plug-ins‘) van het sociale netwerk “facebook.com”, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA
94304, USA (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de woorden “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hoe ze eruit zien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins.

Wanneer u een pagina op onze website met een van deze plug-ins opent, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook overgedragen naar uw browser die deze vervolgens automatisch in de webpagina verwerkt. Door het gebruik van plug-ins kan Facebook zien dat u een pagina heeft geopend op onze website. Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de ‘vind ik leuk’-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de relevante informatie eveneens naar een server van Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede over uw rechten in dit opzicht en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich, voordat u onze website bezoekt, uitloggen bij Facebook.

 

FACEBOOK REMARKETING/RETARGETING

Op de pagina’s van onze website zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account koppelen (Custom Audiences). De aldus bekomen gegevens kunnen wij voor het vertonen van Facebook Ads gebruiken. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u wenst dat uw gegevens niet geregistreerd worden via Custom Audience, dan kunt u Custom Audiences op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ deactiveren.